Interpelacja

w sprawie braku miejsc w zerówkach na Stegnach i Sadybie

W związku interwencjami Rodziców chcących zapisać dzieci do zerówek na Stegnach i Sadybie, a spotykających się z - motywowaną brakiem miejsc - odmową oraz próbami wtłaczania na siłę ich dzieci do klas pierwszych zwracam się do Pana Burmistrza o

- stworzenie dodatkowych zerówek na Stegnach i Sadybie

i zapewnienie tym samym wypełnienia składanych Rodzicom przez organy władzy publicznej, m. in. Prezesa Ministrów RP oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej, obietnic wyboru formy edukacji dzieci sześcioletnich w roku szkolnym 2012/2013.

W razie trudności - na których wystąpienie wskazują dotychczasowe działania - Urzędu Dzielnicy Mokotów w określeniu potrzeb Rodziców związanych z wyborem miejsca edukacji ich dzieci podpowiadam, że w ramach korekty obecnego planu konieczne jest - szacując w oparciu o sygnały płynące od Rodziców - utworzenie dodatkowo dwóch zerówek na Stegnach i dodatkowo jednej zerówki na Sadybie.

Warszawa, dnia 23 marca 2012 r.

Witold Wasilewski


[Prawo i Sprawiedliwość]  

Witold Wasilewski

Mądrze i skutecznie

 

Kontakt:
tel. 693 844 303
witold_wasilewski@wp.pl