Interpelacja

w sprawie przynależności dzielnicowej adresu ul. Jana III Sobieskiego 18 w kontekście wydania pozwolenia na całodobową sprzedaż alkoholu w kolejnym punkcie zlokalizowanym po południowo-wschodniej stronie skrzyżowania ulicy Sobieskiego z ulicą Nałęczowską.

W nawiązaniu do mojego wniosku na Sesji w dniu 28 stycznia 2014 r. o zajęcie się problemem wydania, budzącego sprzeciw przedstawicieli społeczności lokalnej, pozwolenia na całodobową sprzedaż alkoholu dla firmy "Świat Alkoholi" pod adresem ul. Sobieskiego 18, w wolnostojącej budce, obok większego pawilonu usługowo-handlowego, przy skrzyżowaniu ul. Sobieskiego z ul. Nałęczowską, zapytuję:

  1. Jakie działania w tej sprawie podjął Zarząd Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy?
  2. Pomimo ustalania limitu punków sprzedaży alkoholu dla całej Warszawy postępowanie w poszczególnych sprawach prowadzone są zgodnie z kryterium geograficznym. W której z Dzielnic lub w których obszarach innych jednostek organizacyjnych m. st. Warszawy powinny być rozpatrywane sprawy koncesji na sprzedaż alkoholu po stronie południowo-wschodniej skrzyżowania ul. Nałęczowskiej i ul. Sobieskiego, pod adresem Sobieskiego 18?
  3. Czy prawidłowe jest prowadzenie w Dzielnicy Mokotów postępowania w sprawie pozwolenia na sprzedaż alkoholu pod adresem Sobieskiego 18, biorąc pod uwagę, że leży on na terenie oznaczanym w wielu planach jako należący do Dzielnicy Wilanów, a adres ul. Jana III Sobieskiego 18 jest uznawany za adres wilanowski?

Warszawa, dnia 10 lutego 2014 r.

Witold Wasilewski


[Prawo i Sprawiedliwość]  

Witold Wasilewski

Mądrze i skutecznie

 

Kontakt:
tel. 693 844 303
witold_wasilewski@wp.pl