Interpelacja

w sprawie pozwoleń na sprzedaż alkoholu przy ul. Jana III Sobieskiego 18

Proszę o dopowiedź na pytania:

  1. Ile pozwoleń na sprzedaż alkoholu zostało wydane w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy w okresie lat 2011-2014 dla podmiotów gospodarczych działających pod adresem ul. Jana III Sobieskiego 18?
  2. Jakim podmiotom gospodarczym wydano w latach 2011-2014 w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy pozwolenia na sprzedaż alkoholu pod adresem ul. Jana III Sobieskiego 18?

Warszawa, dnia 5 maja 2014 r.

Witold Wasilewski


[Prawo i Sprawiedliwość]  

Witold Wasilewski

Mądrze i skutecznie

 

Kontakt:
tel. 693 844 303
witold_wasilewski@wp.pl