Interpelacja

w sprawie bezpiecznej drogi do SP 307 im. Jana III Sobieskiego

Szanowny Panie Burmistrzu,

Zwracam się z wnioskiem o zabezpieczenie przejścia dla pieszych przez ul. Śródziemnomorską (niedaleko wylotu ul. Kartaginy) w roku szkolnym 2014/2015.

Przejście przez ul. Śródziemnomorską w ww. rejonie leży na drodze uczniów do i ze Szkoły Podstawowej nr 307 przy ul. Barcelońskiej. Bezpieczne przejście przez ulicę w poprzednim roku szkolnym zapewniała obecność osoby przeprowadzającej, dobrze widocznej dla kierowców na przejściu dzięki kamizelce odblaskowej i charakterystycznemu trzymanemu w ręce znakowi. Obecność pracownika, zatrudnianego zwykle w ramach programu interwencyjnego przeciwdziałania bezrobociu, zapewniała w zgodnej opinii rodziców uczniów i okolicznych mieszkańców, bezpieczne przejście przez ul. Śródziemnomorską dzieci, a często także i innych osób. Należy podkreślić, że ul. Śródziemnomorska, m. in. w związku z powstaniem tylko pozornie odległego miasteczka Wilanów, stała się drogą kanalizującą natężony ruch w godzinach rannych, kiedy do szkoły zmierzają uczniowie, a także popołudniowych, na które przypada czas powrotów do domów. Zapewnijmy aby te powroty zawsze kończyły się szczęśliwie.

Wobec niepokojących informacji o likwidacji miejsca pracy na przejściu przez ul. Śródziemnomorską, w drodze do SP nr 307, zwracam się do Pana Burmistrza o kontynuację programu bezpiecznej drogi do szkoły przy ul. Barcelońskiej na Stegnach!

Pamiętajmy, że zlikwidowane bezpieczne przejście będzie już bardzo trudno przywrócić w kolejnych latach.

Warszawa, dnia 27 czerwca 2014 r.

Witold Wasilewski

Odpowiedź burmistrza na interpelację w sprawie bezpiecznej drogi do SP 307

[Odpowiedź burmistrza na interpelację w sprawie bezpiecznej drogi do SP 307]


[Prawo i Sprawiedliwość]  

Witold Wasilewski

Mądrze i skutecznie

 

Kontakt:
tel. 693 844 303
witold_wasilewski@wp.pl