Interpelacja

w sprawie środków przekazywanych na ucznia Zespołu Szkół Integracyjnych nr 62 przy ul. św. Bonifacego 10

Szanowny Panie Burmistrzu,

proszę o odpowiedź na następujące pytania:

  1. Jaka kwota pieniędzy była przeznaczona w 2013 r. przez władze dzielnicy dla Zespołu Szkół Integracyjnych nr 62 z tytułu przydziału pieniędzy na uczniów przeliczeniowych?
  2. Ilu uczniów uczęszczało do ZSI nr 62 w 2013 r.
  3. Jak kształtują się współczynniki, które stanowią o ilości tzw. uczniów przeliczeniowych w ZSI nr 62?

Warszawa, dnia 11 lipca 2014 r.

Witold Wasilewski


[Prawo i Sprawiedliwość]  

Witold Wasilewski

Mądrze i skutecznie

 

Kontakt:
tel. 693 844 303
witold_wasilewski@wp.pl