Interpelacja

w sprawie ekranów dźwiękochłonnych w Al. Sikorskiego

Szanowny Panie Burmistrzu,

Od lat mieszkańcy osiedli Stegny Północ i Rożek (a ostatnio także rejonu ul. Pory) zwracają uwagę na problem hałasu komunikacyjnego w ciągu Al. Władysława Sikorskiego. Ruch samochodów osobowych, ciężarowych i motocykli jest bardzo uciążliwy dla mieszkańców budynków położnych blisko jego źródła.

W opinii bardzo wielu osób mieszkających w w/w rejonie to przede wszystkim brak ekranów dźwiękochłonnych jest powodem tak znaczącej dolegliwości w ich życiu. Konsekwentnie opowiadają się oni za zamontowaniem w Al. Sikorskiego ekranów dźwiękochłonnych, podobnych do tych ustawionych wzdłuż Al. Wincentego Witosa w rejonie osiedla Idzikowskiego. Nie spotkało się to dotąd ze zrozumieniem i poparciem Zarządu Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy, np. poprzez wystąpienie z odpowiednim wnioskiem do zarządcy drogi.

Czy nowo wybrany Zarząd Dzielnicy Mokotów podejmie próbę doprowadzenie do zamontowania ekranów dźwiękochłonnych w Al. Sikorskiego?

Warszawa, dnia 9 stycznia 2014 r.

Witold Wasilewski


[Prawo i Sprawiedliwość]  

Witold Wasilewski

Mądrze i skutecznie

 

Kontakt:
tel. 693 844 303
witold_wasilewski@wp.pl