Interpelacja

w sprawie pieniędzy wydanych na koncepcję przebudowy ulicy Zdrojowej

Szanowny Panie Burmistrzu,

W związku z pojawieniem się w toku prac nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Sadyby, pomysłu przebudowy ul. Zdrojowej (rozdzielenie pasów ruchu etc.), który w 2014 r., po protestach mieszkańców, zasadnie odrzucono, mam następujące pytania:
Czy zostały wykonane jakieś prace koncepcyjne/projektowe związane z ewentualną modernizacją ul. Zdrojowej?
Jeśli tak to:

  • jakie były to prace i kiedy miały one miejsce?
  • kto zlecał i kto wykonywał te zadania?
  • jaka była wysokość wydatków na ten cel?

Warszawa, dnia 26 czerwca 2015 r.

Witold Wasilewski


[Prawo i Sprawiedliwość]  

Witold Wasilewski

Mądrze i skutecznie

 

Kontakt:
tel. 693 844 303
witold_wasilewski@wp.pl