Interpelacja

w sprawie dokumentacji konkursów na dyrektorów przedszkoli

Szanowny Panie Burmistrzu,
Zwracam się o odpowiedź na następujące pytania:
Czy koncepcje funkcjonowania i rozwoju przedszkola składane przez kandydatów przystępujących do konkursu na stanowisko dyrektora publicznej placówki są zwracane po rozstrzygnięciu konkursu osobom startującym w konkursie?
Czy takie same zasady dotyczą koncepcji zwycięskiej i pozostałych?
W ilu egzemplarzach składana jest koncepcja i czy zwracane są wszystkie egzemplarze koncepcji?
Czy koncepcje funkcjonowania i rozwoju przedszkola składane przez kandydatów są archiwizowane (pytanie dotyczy również ewentualnej archiwizacji kopii wykonanej w toku przygotowania do konkursu lub po jego zakończeniu)?
Jeśli tak, to na jakich zasadach są archiwizowane, w szczególności przez jaką jednostkę i jaki jest czas ich przechowywania?

Warszawa, dnia 9 lipca 2015 r.

Witold Wasilewski


[Prawo i Sprawiedliwość]  

Witold Wasilewski

Mądrze i skutecznie

 

Kontakt:
tel. 693 844 303
witold_wasilewski@wp.pl