Interpelacja

w sprawie nie ujawnienia zwycięskiej koncepcji konkursowej

Szanowny Panie Burmistrzu,

W związku z nie udostępnieniem (Odpowiedź Burmistrza Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy z dn. 18 czerwca 2015 r. na moją Interpelację) kopii koncepcji funkcjonowania i rozwoju Przedszkola nr 191 im. Marii Kownackiej w Warszawie złożonej przez kandydata przystępującego do konkursu na stanowisko dyrektora placówki publicznej, proszę o odpowiedź na pytanie:
Czy przywołana - w ww. odpowiedzi Burmistrza na Interpelację - ochrona wynikająca z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.) była powodem (ewentualnie jednym z powodów) dla którego nie udostępniono mi ww. koncepcji konkursowej.
Jeśli tak, to które szczegółowe zapisy ustawy o prawie autorskim stanowiły podstawę odmowy?

Warszawa, dnia 23 VII 2015 r.

Witold Wasilewski


[Prawo i Sprawiedliwość]  

Witold Wasilewski

Mądrze i skutecznie

 

Kontakt:
tel. 693 844 303
witold_wasilewski@wp.pl