Interpelacja

w sprawie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Św. Bonifacego

Szanowny Panie Burmistrzu,

Zwracam się o przeprowadzenie kompleksowej konserwacji sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach ul. Św. Bonifacego z ulicami: Śródziemnomorską/Czarnomorską oraz Doliną Służewiecką.
Na wskazanych skrzyżowaniach bardzo często powraca problem awarii sygnalizatorów ruchu, co wobec obciążenia ruchem ww. ulic, szczególnie w okresie porannego szczytu, powoduje duże zatory w ruchu kołowym.

Proszę Zarząd Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy o skierowanie wniosku w tej sprawie do właściwej jednostki miejskiej.

Warszawa, dnia 10 IX 2015 r.

Witold Wasilewski


[Prawo i Sprawiedliwość]  

Witold Wasilewski

Mądrze i skutecznie

 

Kontakt:
tel. 693 844 303
witold_wasilewski@wp.pl