Interpelacja

w sprawie podatku od nieruchomości na terenie Sadybianki

Szanowny Panie Burmistrzu,

Proszę o informację o sposobie realizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w zakresie podatku od nieruchomości, na obszarze w wieczystej dzierżawie TKKF Sadybianka.
W jakiej wysokości została ustalona stawka opłaty podatku od nieruchomości na terenie w wieczystej dzierżawie TKKF Sadybianka w latach 2005-2015?
W jakiej wysokości został pobrany podatek od nieruchomości TKKF Sadybianka w latach 2005-2015?
Pytania dotyczą budynków wykorzystywanych do realizacji celów statutowych i działalności komercyjnej.

Warszawa, dnia 29 IX 2015 r.

Witold Wasilewski


[Prawo i Sprawiedliwość]  

Witold Wasilewski

Mądrze i skutecznie

 

Kontakt:
tel. 693 844 303
witold_wasilewski@wp.pl