Interpelacja

w sprawie projektu modernizacji wzdłuż ul. Czarnomorskiej

Szanowny Panie Burmistrzu,

W związku z planowanym wprowadzeniem do budżetu miasta na 2016 r. zwycięskiego projektu z budżetu partycypacyjnego pt. "Wymiana nawierzchni chodnika na kostkę oraz budowa miejsc postojowych wzdłuż Czarnomorskiej od Bonifacego do Warneńskiej" i uczynieniem dysponentem środków Urzędu Dzielnicy Mokotów, mieszkańcy zadają następujące pytania:

  • ile miejsc postojowych zostanie utworzonych na ww. odcinku?
  • jak zmieni to bilans miejsc parkingowych na Stegnach Północ?
  • gdzie zostanie zlikwidowana zieleń, (czyli jak należy rozumieć słowa z opisu zadania "(...) budowę miejsc postojowych w miejscu istniejącego pasa zieleni)"?

Równocześnie zwracam uwagę na nadal nie rozwiązaną kwestię remontu nawierzchni ul. Czarnomorskiej. Problem ten poruszałem m.in. na Sesji Rady Dzielnicy w lutym 2015 r., gdy domagałem się respektowania woli mieszkańców Stegien, wyrażonej w głosowaniu na projekt modernizacji pasa ul. Czarnomorskiej w poprzedniej edycji budżetu partycypacyjnego.

Warszawa, dnia 26 X 2015 r.

Witold Wasilewski


[Prawo i Sprawiedliwość]  

Witold Wasilewski

Mądrze i skutecznie

 

Kontakt:
tel. 693 844 303
witold_wasilewski@wp.pl