Interpelacja

w sprawie przyłącza gazowego przy ul. Nadrzecznej na Mokotowie

Szanowny Panie Burmistrzu,

Zwracam się o wyjaśnienie kwestii uniemożliwienia mieszkańcom doprowadzenia przyłącza gazowego do działki przy ulicy Nadrzecznej 17C w Warszawie.
Mieszkańcy tego domu na Mokotowie ogrzewają lokal piecem węglowym. Równocześnie deklarują wolę przejścia na ogrzewanie gazowe i finansowanie tego przedsięwzięcia. Zgodnie z otrzymanymi przeze mnie informacji, pomocy w zakresie doprowadzenia przyłącza gazowego nie udzielił Wydział Nieruchomości dla Dzielnicy Mokotów.
Ogrzewanie gazowe jest korzystniejsze dla środowiska niż te oparte o ogrzewanie z pieca węglowego. Zamiana taka winna być wspierana przez administrację państwową i samorząd m.in. ze względu na ważny interes społeczny. Zobowiązują do tego obowiązujące w Polsce przepisy prawa. Zasadność odejścia od opalania piecem węglowym jest szczególnie oczywista w wypadku samorządu wielkomiejskiego, takiego jak samorząd Warszawy.

Warszawa, dnia 30 X 2015 r.

Witold Wasilewski


[Prawo i Sprawiedliwość]  

Witold Wasilewski

Mądrze i skutecznie

 

Kontakt:
tel. 693 844 303
witold_wasilewski@wp.pl