Interpelacja

w sprawie sposobu wykorzystania nieruchomości TKKF Sadybianka

Szanowny Panie Burmistrzu,

Proszę o informację, jaka część nieruchomości na terenie znajdującym w wieczystej dzierżawie TKKF Sadybianka wykorzystywana jest:

  • na potrzeby prowadzenia przez stowarzyszenie statutowej działalności wśród dzieci i młodzieży w zakresie oświaty, wychowania, nauki i techniki, kultury fizycznej i sportu?
  • na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej?

Warszawa, dnia 13 XI 2015 r.

Witold Wasilewski


[Prawo i Sprawiedliwość]  

Witold Wasilewski

Mądrze i skutecznie

 

Kontakt:
tel. 693 844 303
witold_wasilewski@wp.pl