Interpelacja

w sprawie pozwoleń na budowę w obszarze obowiązywania MPZP rejonu ul. Bartyckiej

Szanowny Panie Burmistrzu,

Zwracam się z prośbą o przedstawienie wykazu pozwoleń na budowę wydanych w obszarze obowiązywania MPZP rejonu ul. Bartyckiej, w okresie od 1 stycznia 2015 r. do chwili obecnej (z uwzględnienie podziału na wydane na poziomie dzielnicowym/wydział i ogólnomiejskim/biuro).
Proszę o odpowiedź na pytanie: czy Urząd Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy (Zarząd Dzielnicy, Wydział Architektury i Budownictwa, etc.) miał udział w przygotowaniu, wydaniu lub w jakikolwiek sposób konsultował wydanie pozwolenia na budowę zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażem podziemnym, przy ul. Bartyckiej w Warszawie. Działki nr 91,100,106,107/1 i 107/2 z obrębu 10107, Dzielnica Mokotów? Pytanie zadaję w związku z licznymi interwencjami, zrozpaczonych mieszkańców ul. Cytrynowej, obawiających się gwałtownego pogorszenia warunków życia, w wyniku budowy wielopiętrowego budynku w bezpośrednim sąsiedztwie ich domków jednorodzinnych.

Warszawa, dnia 22 I 2016 r.

Witold Wasilewski


[Prawo i Sprawiedliwość]  

Witold Wasilewski

Mądrze i skutecznie

 

Kontakt:
tel. 693 844 303
witold_wasilewski@wp.pl