Interpelacja

w sprawie zasadności ustalenia obniżonej stawki procentowej opłaty rocznej za użytkowania wieczyste gruntu TKKF Sadybianka

Szanowny Panie Burmistrzu,

W nawiązaniu do Pana odpowiedzi z 29.01.2016, iż przy ustalaniu stawki procentowej na 1% w opłacie rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu, nie ma znaczenia rodzaj podmiotu będącego użytkownikiem, a sposób korzystania z nieruchomości gruntowej, podaję do wiadomości przekazane mi przez mieszkańców Sadyby fakty:
  • Ognisko Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej "Sadybianka", z siedzibą przy ul. Okrężnej 73A, nie prowadzi żadnej działalności sportowej;
  • TKKF "Sadybianka" wyłącznie wydzierżawia cały teren, wraz z budynkiem, Spółce z o.o. Sadybianka;
  • Sp. z o. o. Sadybianka, czyli dzierżawca, też prowadzi działalność gospodarczą;
  • sposób korzystania z nieruchomości TKKF "Sadybianka" ogranicza się do działalności gospodarczej, polegającą na komercyjnej dzierżawie całej nieruchomości;
  • wpisanie 23.04.2008 r. TKKF "Sadybianka" do KRS, jako podmiotu mającego prawo prowadzić działalność gospodarczą, pozbawiło "Sadybiankę" statusu Stowarzyszenia mającego prawo korzystania z opłat z tytułu użytkowania wieczystego 1%.

Czy wobec powyższego:

  • ustawa o sporcie w ogóle dotyczy podmiotu TKKF "Sadybianka"?
  • czy zasadne jest przyznanie TKKF "Sadybianka" prawa do korzystania z opłaty z tytułu użytkowania wieczystego w wysokości 1%?

Warszawa, dnia 22 II 2016 r.

Witold Wasilewski


[Prawo i Sprawiedliwość]  

Witold Wasilewski

Mądrze i skutecznie

 

Kontakt:
tel. 693 844 303
witold_wasilewski@wp.pl