Interpelacja

w sprawie zapewnienia możliwości edukacji przedszkolnej dla dzieci 6 letnich w związku z przywróceniem obowiązku szkolnego od 7 roku życia

Szanowny Panie Burmistrzu,

W związku z przywróceniem obowiązku szkolnego od 7 roku życia proszę o odpowiedź na następujące pytania:

  1. Ilu rodziców dzieci z rocznika 2010 złożyło deklaracje kontynuacji edukacji przedszkolnej w poszczególnych placówkach, w których przebywają obecnie te dzieci? Ile łącznie w każdej z nich takich dzieci obecnie się uczy? (Pytanie dotyczy zarówno przedszkoli, jak i oddziałów przedszkolnych.)
  2. Jaka jest przewidywana liczba dzieci w: przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach oraz I klasach w całej dzielnicy?
  3. Czy w każdej z tych placówek, w której rodzice złożyli deklaracje kontynuacji, dzieci będą mogły pozostać w tych samych budynkach, czy też zostaną dla nich utworzone oddziały zamiejscowe?
  4. Jeśli jest taki plan, by przenieść dzieci do oddziałów zamiejscowych - dla których z przedszkoli takie oddziały będą utworzone i gdzie, w jakiej konkretnej lokalizacji?
  5. Czy została dopełniona od strony formalnej zmiana sposobu użytkowania w przypadku tworzenia nowych oddziałów przedszkolnych, podlegających dyrekcji przedszkola na terenie szkoły? Czy zostały pozyskane ekspertyzy: sanepidu, straży pożarnej, inspektora nadzoru budowlanego?
  6. Czy istnienie takich oddziałów przewidują statuty przedszkoli - jeśli tak, z jakimi datami zostały te zmiany wprowadzone w statutach?

Warszawa, dnia 24 III 2016 r.

W. Wasilewski, M. Gugulski


[Prawo i Sprawiedliwość]  

Witold Wasilewski

Mądrze i skutecznie

 

Kontakt:
tel. 693 844 303
witold_wasilewski@wp.pl