Interpelacja

w sprawie uporządkowania rejonu ul. Pory na wiosnę 2016 r.

Szanowny Panie Burmistrzu,


Czy w 2016 r. były prowadzone prace porządkowe na działkach miejskich w rejonie osiedla przy ul. Pory i Al. Wilanowskiej i czy były kierowane w tej sprawie pisma do zarządzających innymi działkami?
Czy po okresie zimowym przeprowadzono równanie nieutwardzonego fragmentu ul. Pory?
Czy po okresie zimowym przeprowadzono czyszczenie utwardzonego fragmentu ul. Pory?
W 2016 r. o wykonanie takich prac zwracali się do Pana Burmistrza mieszkańcy ul. Pory i Al. Sikorskiego. Również ja wskazywałem na ten problem, pytając o los pieniędzy z kary za zajęcie pasa drogowego ul. Pory. Zgodnie z otrzymanym wyjaśnieniem,"pochłonął je" budżet 2015 roku - nie zostały jednak przeznaczone na potrzeby mieszkańców rejonu ul Pory. Wykorzystanie pieniędzy z kary na inne cele nie zmienia faktu, że mieszkańcom należy się pomoc w zapewnianiu dojazdu do domów, a sprzątanie działek miejskich i pilnowanie stanu czystości innych to obowiązek władz miasta.

Warszawa, dnia 18 IV 2016 r.

Witold Wasilewski


[Prawo i Sprawiedliwość]  

Witold Wasilewski

Mądrze i skutecznie

 

Kontakt:
tel. 693 844 303
witold_wasilewski@wp.pl