Interpelacja

w sprawie udostępnienia opinii prawnych

Szanowny Panie Burmistrzu,

W związku z odpowiedzią z dnia 05.07.2016 na moją Interpelację w sprawie stanowiska Zarządu Dzielnicy Mokotów wobec umowy wieczystego użytkowania terenu Sadybianki, z przykrością stwierdzam:

  1. Odpowiedź, choć zawiera wyciąg z Protokołu nr 19/2016 z posiedzenia Zarządu Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 20 kwietnia 2026 r., jest niepełna, niespójna i częściowo nie dotyczy pytania.
  2. W odpowiedzi odmówiono mi udostępnienia opinii prawnych, znanych Zarządowi przed sformułowaniem 20 kwietnia b.r. propozycji postępowania w/s umowy użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. Okrężnej 73A. Pan Burmistrz stwierdził, "iż uzyskane opinie prawne nie mają charakteru informacji publicznej w rozumieniu art. 1 ust. 1 w związku z art. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej".

W związku z powyższym (abstrahując od zasadności uznania opinii za nie stanowiącą informacji publicznej w rozumieniu ustawy), stwierdzam, że o udostępnienie opinii wystąpiłem nie w trybie ww. ustawy, a Interpelacji Radnego. Jako funkcjonariusz publiczny, radny miejski w dzielnicy Mokotów, upoważniony jestem do otrzymania informacji i dlatego, ponownie, zwracam się o jej udostępnienie.

Warszawa, dnia 7 VII 2016 r.

Witold Wasilewski


[Prawo i Sprawiedliwość]  

Witold Wasilewski

Mądrze i skutecznie

 

Kontakt:
tel. 693 844 303
witold_wasilewski@wp.pl