Interpelacja

w sprawie bazaru na Sadybie

Szanowny Panie Burmistrzu,

W związku z informacjami o zwrocie kolejnej działki pod stoiskami kupców z bazarku zlokalizowanego przy skrzyżowaniu ul. Powsińskiej i ul. Św. Bonifacego, proszę o odpowiedź na następujące pytania:

  • jaki jest aktualnie stan prawny wszystkich części terenu wykorzystywanego przez kupców?
  • czy Zarząd Dzielnicy Mokotów lub inna jednostka miejska ma plany dotyczące funkcjonowania bazaru na Sadybie? Jeśli tak, to jakie?

Na wypadek braku koncepcji zapewnienie funkcjonowania bazaru, zwracam się do Zarządu Dzielnicy Mokotów o wystąpienie do Prezydenta m.st. Warszawy o umieszczenie w przedkładanej Radzie Miasta propozycji budżetu na 2017 r. środków na wykup terenu pod bazarem.

Warszawa, dnia 12 VII 2016 r.

Witold Wasilewski


[Prawo i Sprawiedliwość]  

Witold Wasilewski

Mądrze i skutecznie

 

Kontakt:
tel. 693 844 303
witold_wasilewski@wp.pl