Interpelacja

w sprawie dojazdu ul. Pory do ul. Idzikowskiego

Szanowny Panie Burmistrzu,

W związku z kolejnymi inwestycjami budowlanymi w rejonie Al. gen. Władysława Sikorskiego proszę o odpowiedź na następujące pytania:

  • Czy w tym roku planowane są zmiany organizacji ruchu na ul. Pory?
  • Czy brane jest pod uwagę zamknięcie dla samochodów osobowych przejazdu nieutwardzonym odcinkiem ul. Pory w stronę ul. mjr Ludwika Idzikowskiego?

Potencjalne ograniczenie ruchu na ul. Pory budzi zrozumiały niepokój mieszkańców, dla których wyjazd w kierunku ul. Idzikowskiego stanowi bardzo ważną drogę dojazdu do ul. Jana III Sobieskiego i ul. Puławskiej.

Warszawa, dnia 22 VIII 2016 r.

Witold Wasilewski


[Prawo i Sprawiedliwość]  

Witold Wasilewski

Mądrze i skutecznie

 

Kontakt:
tel. 693 844 303
witold_wasilewski@wp.pl