Interpelacja

w sprawie nośników reklamy zewnętrznej na terenie mokotowskich gimnazjów

Szanowny Panie Burmistrzu,

Na terenie niektórych samorządowych gimnazjów na Mokotowie zostały umieszczone bannery o treści: "Nie likwidujcie naszego gimnazjum". Na tych nośnikach reklamy zewnętrznej widnieje logo ZNP.
Zgodnie z prawem budowlanym, instalowanie nośników reklamowych wymaga zgłoszenia takiego zamiaru w dzielnicowym Wydziale Architektury i Budownictwa. W przypadku nośników instalowanych na terenie wpisanym do rejestru zabytków konieczne jest uzyskanie pozwolenia na budowę. Czy w Urzędzie Dzielnicy w 2016 r. zgłoszono zamiar lub uzyskano pozwolenie zawieszenia banneru o w/w treści? Jeśli tak, to w których placówkach?
Umieszczenie informacji wizualnej na ścianach budynków użyteczności publicznej możliwe jest jedynie w postaci tablic urzędowych. W stolicy instalowanie nośników informacji reguluje Zarządzenie Nr 961/2007 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 14.11.2007r. w sprawie określenia szczegółowych wskazań umieszczania reklam i informacji wizualnej w Warszawie na nieruchomościach Skarbu Państwa, którymi gospodaruje Prezydent m.st. Warszawy. Czy Zarząd Dzielnicy Mokotów nie uznaje ogólnych zasad umieszczania informacji wizualnej na budynkach użyteczności publicznej i Zarządzenia Prezydenta Warszawy?
W wypadkach umieszczania na terenach szkolnych bannerów o innych treściach i przez inne organizacje, aktualne władze samorządowe w Warszawie sprzeciwiały się temu i żądały ich usunięcia. Czy podobne działania podjęto po pojawieniu się na terenie mokotowskich gimnazjów nośników reklamy, których dotyczy interpelacja?

Warszawa, dnia 4 XI 2016 r.

W. Wasilewski, M. Gugulski, R. Grodecki, P. Górski, R. Sosnowski


[Prawo i Sprawiedliwość]  

Witold Wasilewski

Mądrze i skutecznie

 

Kontakt:
tel. 693 844 303
witold_wasilewski@wp.pl