Interpelacja

w sprawie klas pierwszych w SP nr 85 w roku szkolnym 2017/2018

Szanowny Panie Burmistrzu,

W związku informacja uzyskanymi przez rodziców zainteresowanych zapisaniem (w roku szkolnym 2017/2018) dzieci do klasy pierwszej w SP nr 85, wskazującymi, że:

  • oferta szkoły w zakresie klas 1 jest wyraźnie adresowana do rodziców dzieci 6 letnich (zostaną utworzone cztery klasy 1 lub cztery oddziały zerowe dla dzieci sześcioletnich),
  • z obecnych dwóch oddziałów zerowych powstaną dwie klasy 1,
  • dzieci siedmioletnie spoza szkoły (uczęszczające do przedszkola w roku 2016/2017) mogą liczyć co najwyżej na cztery miejsca jako uzupełniające klasy, które obecnie są zerówkami,

proszę o odpowiedź na poniższe pytania:

  • Czy w Sp 85 zostaną utworzone nowe (nie tworzone z obecnych zerówek) klasy pierwsze dla dzieci siedmioletnich z rocznika 2010?
  • Ile takich klas 1 będzie?

W razie nieutworzenia takich klas rodzice, którym w ubiegłym roku (często po perturbacjach), udało się zostawić dziecko w przedszkolu - zgodnie ze swoim prawem, wolą i wskazaniami rozwojowymi dziecka - nie będą mieli szansy wysłania dziecka do klasy 1 w SP 85. Dotyczy to również rodziców, którzy w ubiegłym roku próbowali zapisać dziecko do zerówki w SP 85, ale w związku z brakiem  miejsc, ich podania zostały odrzucone.

Warszawa, dnia 6 II 2017 r.

Witold Wasilewski


[Prawo i Sprawiedliwość]  

Witold Wasilewski

Mądrze i skutecznie

 

Kontakt:
tel. 693 844 303
witold_wasilewski@wp.pl