Interpelacja

w sprawie niezbędnych remontów w Szkole Podstawowej nr 115 przy ul. Okrężnej 80

Szanowny Pan Burmistrz Bogdan 0lesiński,

W 2014 r. w Szkole Podstawowej nr 115 im. Wandy Turowskiej przeprowadzono badania mikrobiologiczne, które wskazały na konieczność remontu szatni (zawilgocenie fundamentu powoduje rozwój na ścianach chorobotwórczych grzybów). Do dziś szatnia nie została wyremontowana. Wielokrotnie zwracałem się o poważne potraktowanie potrzeb remontowych tej placówki i choć wykonano w ostatnich latach niektóre prace, to nadal stan budynku (m.in. szatni, instalacji elektrycznej, węzła CO) jest zły.

Potrzeby remontowe SP nr 115 były dotąd w niewielkim zakresie uwzględniane w zrealizowanych planach remontowych Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy. Wszystko to ma miejsce przy wyróżniających, na tle Mokotowa i Warszawy, wynikach nauczania w SP nr 115 (mierzonych zobiektywizowanymi narzędziami). W ostatnim czasie Rada Rodziców SP nr 115 zaapelowała do Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Mokotów Pana Krzysztofa Skolimowskiego (nie jest to pierwszy apel w tej sprawie) o przeprowadzenie niezbędnego remontu szatni.

Proszę o odpowiedź na pytania, jakie działania podjął Zarząd Dzielnicy Mokotów w celu przeprowadzenia w Szkole Podstawowej nr 115:

  • remontu szatni?
  • remontów instalacji: elektrycznej, grzewczej i wentylacyjnej?

Warszawa, dnia 5 V 2017 r.

Witold Wasilewski


[Prawo i Sprawiedliwość]  

Witold Wasilewski

Mądrze i skutecznie

 

Kontakt:
tel. 693 844 303
witold_wasilewski@wp.pl