Interpelacja

w sprawie projektowanej budowy linii tramwajowej ulicą Jana III Sobieskiego

Szanowny Panie Burmistrzu,

W związku z projektowaną budową linii tramwajowej z Woli na Wilanów (przez Ochotę i Mokotów) Tramwaje Warszawskie zawiesiły na stronie internetowej https://tw.waw.pl słabo czytelną mapę (w załączeniu), z której trudno wnioskować o dokładnym przebiegu nowej linii w terenie. Proszę o odpowiedź na pytanie:

  • jak ma przebiegać potencjalna linia ulicą Jana III Sobieskiego?

W przekonaniu znanych mi mieszkańców linia powinna biec (o ile w ogóle, gdyż nie wszyscy popierają budowę tramwaju) szerokim pasem, dzielącym obecnie jezdnię, nie zaś po wschodniej lub zachodniej stronie ul. Jana III Sobieskiego. Tak przedstawia to studyjny opis i plan trasy na ortofotomapie na stronie: http://www.tramwajdowilanowa.pl/.

Czy Tramwaje Warszawskie sp. z o.o. (i odpowiedzialne jednostki miejskie) na pewno zamierzają przeprowadzić nową linię środkiem, czyli tzw. pasem dzielącym ul. Jana III Sobieskiego?

Warszawa, dnia 23 V 2017 r.

Witold Wasilewski


[Prawo i Sprawiedliwość]  

Witold Wasilewski

Mądrze i skutecznie

 

Kontakt:
tel. 693 844 303
witold_wasilewski@wp.pl