Interpelacja

w sprawie działań prawnych samorządu warszawskiego dotyczących Sadybianki

Szanowny Panie Burmistrzu,

W związku z działania prawnymi, w których uczestniczyło Miasto Stołeczne Warszawa i mającymi znaczenie dla jego interesów prawnych, a dotyczącymi Ogniska TKKF Sadybianka przy ul. Okrężnej 73A, zwracam się o przekazanie mi do wiadomości:

  • wyroku Sądu Okręgowego sygn. akt III C 1308/06 z 24.01.2008 r.,
  • ugody sygn. akt 1C 1070/00 zawartej pomiędzy Ogniskiem i Urzędem Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawa.

Równocześnie proszę o udzielenie informacji, kto i w jakim trybie podjął decyzję o zawarciu w/w ugody?

Warszawa, dnia 20 VI 2017 r.

Witold Wasilewski


[Prawo i Sprawiedliwość]  

Witold Wasilewski

Mądrze i skutecznie

 

Kontakt:
tel. 693 844 303
witold_wasilewski@wp.pl