Interpelacja

w sprawie braku sygnału syren o godzinie 17.00 w dniu 1 sierpnia 2017 r.

Szanowny Panie Burmistrzu,

Zwracam się o wyjaśnienie, dlaczego 1 sierpnia 2017 r. o godz. 17.00 na Dolnym Mokotowie, m.in. w rejonie ulic Pory, Sikorskiego, Czarnomorskiej, po raz co najmniej drugi rok z rzędu, nie zabrzmiała ani jedna syrena? Mieszkańcy zwrócili się do mnie z zapytaniem, czy odpowiedzialni urzędnicy postanowili nie obchodzić kolejnych rocznic Powstania Warszawskiego?

Proponuję też, aby w przyszłym roku, poza zaangażowaniem samorządu i instytucji państwowych, Urząd Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy zaapelował do instytucji nie podlegających samorządowi i nie będących częścią administracji publicznej, a dysponujących emiterami dźwięku, o włączenie się w akcję uruchamiania syren dla uczczenia rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

Warszawa, dnia 2 VIII 2017 r.

Witold Wasilewski


[Prawo i Sprawiedliwość]  

Witold Wasilewski

Mądrze i skutecznie

 

Kontakt:
tel. 693 844 303
witold_wasilewski@wp.pl