Interpelacja

w sprawie przystanku przy ul. Czarnomorskiej na projektowanej linii tramwajowej

Szanowny Panie Burmistrzu,

w związku z zakończeniem tzw. konsultacji społecznych dotyczących budowy linii tramwajowej Wola-Wilanów proszę o odpowiedź na pytanie:

  • czy pozytywnie rozpatrzona została uwaga dotycząca umiejscowienia przystanku na ul. Jana III Sobieskiego, w rejonie ulicy Czarnomorskiej?

Sposób odpowiedzi na uwagi w konsultacjach (formuła "częściowo uwzględnione") nie pozwala tego jednoznacznie stwierdzić po wejściu na stronę internetową z podsumowaniem konsultacji.

Mieszkańcy mają różne opinie, co do celowości realizacji całej inwestycji, ale zgodnie uważają, że w razie jej powstania tramwaj powinien zatrzymywać się przy ul. Czarnomorskiej. Umożliwi to większej ilości mieszkańców Stegien i Sadyby wygodne skorzystanie z tramwaju.

Warszawa, dnia 3 XI 2017 r.

Witold Wasilewski


[Prawo i Sprawiedliwość]  

Witold Wasilewski

Mądrze i skutecznie

 

Kontakt:
tel. 693 844 303
witold_wasilewski@wp.pl