Interpelacja

w sprawie stanu prawnego gruntów osiedla Stegny Północ

Szanowny Panie Burmistrzu,

Na osiedlu Stegny Północ istnieje wielki problem statusu gruntów. Sytuacja ta powoduje straty i uzasadniony niepokój mieszkańców.

Zwracam się o:

  • potwierdzenie ustanowienia w 1971 r. i przekazania w 1989 r. na rzecz MSM "Energetyka" wieczystego użytkowania gruntów osiedla Stegny Północ,
  • wyjaśnienie, czy zawierane później pomiędzy M. St. Warszawa a MSM "Energetyka" czasowe umowy dzierżawy gruntów osiedla Stegny Północ nie były oparte o błędne przesłanki faktyczne.

Zgodnie z otrzymanymi przeze mnie informacjami, dla obszaru w/w osiedla zostało ustanowione w 1971 r. i potwierdzone kolejnymi decyzjami wieczyste użytkowanie gruntów na rzecz w/w spółdzielni.

Ustanowienie użytkowania wieczystego uregulowało status tych terenów i uczyniło dzierżawienie ich przez użytkownika wieczystego nie tylko niepotrzebnym, ale wręcz niemożliwym. W związku z tym, umowy dzierżawy pomiędzy miastem a spółdzielnią, będącą użytkownikiem wieczystym gruntów Stegien Północ, można uznać za bezprzedmiotowe. Mieszkańcy Stegien Północ posiadają bowiem znacznie lepszą niż umowy dzierżawy rękojmię władania terenem na którym mieszkają, a mianowicie prawo użytkowania wieczystego gruntu.

Na taki stan rzeczy wskazują przede wszystkim:

  1. Decyzja z 27.02.1971 o ustanowieniu na rzecz MSM "Energetyka" wieczystego użytkowania gruntów zajmowanych przez osiedle Stegny Północ,
  2. Decyzja z 5.01.1989 przekazania na rzecz MSM "Energetyka" prawa użytkowania wieczystego 13,95451 ha płd.-zach. części osiedla Stegny Północ,
  3. Decyzja z 5.01.1989 przekazania na rzecz MSM "Energetyka" prawa użytkowania wieczystego 13,5835 ha płn.-wsch. części osiedla Stegny Północ.

Również inne dokumenty wskazują na dojście do skutku przekazania gruntu w wieczyste użytkowanie. Dokumenty te zostały wyszczególnione we wniosku mieszkańca Stegien Północ Pana Wiktora Kobylińskiego do Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy (wniosek przyjęty w Kancelarii Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy 13.07.2017).

Potwierdzenie istnienia, od wielu lat, prawa wieczystego użytkowania spółdzielni dla terenu, na którym zostało zbudowane osiedle Stegny Północ, będzie oznaczało dla tysięcy jego mieszkańców wielką ulgę. Ograniczy to możliwość dokonywania zwrotów terenów osiedla na rzecz wysuwających roszczenia. Skutkować to może np. unieważnieniem Księgi Wieczystej założonej - zgodnie z uzyskaną przeze mnie informacją - w styczniu 2016 r. dla niezabudowanego fragmentu terenu os. Stegny Północ, na rzecz grupy osób fizycznych. Poprawi to też sytuację mieszkańców w wypadku chęci zbycia mieszkania. Pamiętać należy, że mieszkańcy Stegien Północ od wielu (często kilkudziesięciu) lat mieszkają na tym osiedlu i są właścicielami mieszkań w blokach na gruntach, których status nieoczekiwanie okazał się jakoby nie być uregulowany prawem użytkowania wieczystego.

W razie niemożliwości wyjaśnienia problemu i udzielenia pomocy przez Urząd Dzielnicy Mokotów M. St. Warszawy, proponuję przekazanie przez Pana Burmistrza tej sprawy do Urzędu M. St. Warszawy i innych, właściwych instytucji.

Warszawa, dnia 6 XII 2017 r.

Witold Wasilewski


[Prawo i Sprawiedliwość]  

Witold Wasilewski

Mądrze i skutecznie

 

Kontakt:
tel. 693 844 303
witold_wasilewski@wp.pl