Interpelacja

w sprawie informacji o wycofaniu linii 710 i 724 z Mokotowa

Szanowny Panie Burmistrzu,

W związku z medialnymi informacjami o planach likwidacji linii 710 i 724 na Mokotowie proszę o wyjaśnienie tej sytuacji.

Z linii tych korzysta wielu mieszkańców Mokotowa, szczególnie z części Stegien położonej przy Al. Wilanowskiej i os. Arbuzowa. Linie 710 i 724 zapewniają dojazd do Dworca Południowego, stacji metra Wilanowska i trakcji tramwajowej biegnącej ul. Puławską. Wycofanie 710 i 724 utrudni życie pasażerom mieszkającym po obu stronach Al. Wilanowskiej. Z linii tych korzystają dojeżdżający do pracy, seniorzy i młodzież szkolna. Dobrego dojazdu do i ze stacji metra Wilanowska nie zapewnią tylko linie 139 i 217.

Skrócenie połączeń 710 i 724, biegnących do stacji metra Wilanowska, poprzez doprowadzenie ich - z pominięciem Mokotowa - do stacji metra na Ursynowie, ignoruje potrzeby mieszkańców osiedli wzdłuż Al. Wilanowskiej. Zwracam się o uspokojenie pasażerów, że takie rozwiązanie nie zostało przyjęte, a jeśli taki plan powstał, o wycofanie się z niego.

Warszawa, dnia 20 XII 2017 r.

Witold Wasilewski


[Prawo i Sprawiedliwość]  

Witold Wasilewski

Mądrze i skutecznie

 

Kontakt:
tel. 693 844 303
witold_wasilewski@wp.pl