Interpelacja

w sprawie odśnieżania ulicy Jana III Sobieskiego w rejonie Sadyby i Stegien

Szanowny Panie Burmistrzu,

W styczniu 2014 r. interpelowałem w sprawie "złego odśnieżenia Traktu Królewskiego, na odcinku ulicy Jana III Sobieskiego na Mokotowie". Interpelacja dotyczyła w szczególności chodnika po wschodniej stronie ulicy Jana III Sobieskiego na wysokości Sadyby (link do interpelacji: https://bip.warszawa.pl/NR/rdonlyres/000ef40d/hckgvmniwuxntecesxjjxdnvbsmaowdd/2220140129.pdf). W interpelacji z 2014 r. problem (dotyczący przede wszystkim chodnika na odcinku od ul. św. Bonifacego do ul. Nałęczowskiej) ilustrowały wypowiedzi mieszkańców, które zwracały uwagę na corocznie powtarzający się problem fatalnego odśnieżenia chodnika.

W 2018 r. problem (wraz z zimą) powrócił. Dotyka on poruszających się chodnikiem przy ulicy Sobieskiego, np. na odcinku od ul. Truskawieckiej nieomal do ul. Nałęczowskiej. Potwierdzają to zdjęcia wykonane przez mieszkańca, tym dobitniej, że pokazują odśnieżoną ścieżkę rowerową, biegnącą równolegle do nieodśnieżonego chodnika.

W związku z powyższym, proszę o dopilnowanie właściwego odśnieżenia chodnika w pasie ul. Jana III Sobieskiego.

Aby nie powielać czynności, służących ustaleniu, kto odpowiada za odśnieżenie chodnika przy ulicy Sobieskiego od ul. św. Bonifacego do ul. Nałęczowskiej, odsyłam do odpowiedzi na moją interpelację z 2014 r.:
https://bip.warszawa.pl/NR/rdonlyres/000efbfc/gxcqkskydputpmvhyxypzdpzwzywrlol/2220140129_odp.pdf
https://bip.warszawa.pl/NR/rdonlyres/000f0554/pdntzljqzklykuoljrcggbfyefbmfsqs/2220140129_odp1.pdf
https://bip.warszawa.pl/NR/rdonlyres/000f0555/lugiunmrsfwvlgunhahoysfmqhqaifau/2220140129_odp2.pdf
https://bip.warszawa.pl/NR/rdonlyres/000f0556/bwzvgbahgwwngxugqckcklghzaflzvwz/2220140129_odp3.pdf
https://bip.warszawa.pl/NR/rdonlyres/000f11f2/mfdierxnxgrqbtfezrnukhhxpaumpess/2220140129_odp4.pdf

Korespondencja i czynności: Dzielnicy Mokotów, Zarządu Oczyszczanie Miasta, Straży Miejskiej, doprowadziły do ustalenia w 2014 r. (w wyniku rozmowy strażnika z pracownikiem ZOM), iż w pasie drogi ul. Sobieskiego, na odcinku od ul. św. Bonifacego do ul. Truskawieckiej, znajduje się chodnik należący do Zarządu Dróg Miejskich.

Warszawa, dnia 22 I 2018 r.

Witold Wasilewski


[Prawo i Sprawiedliwość]  

Witold Wasilewski

Mądrze i skutecznie

 

Kontakt:
tel. 693 844 303
witold_wasilewski@wp.pl