Interpelacja

w sprawie wysokości stawki opłaty z użytkowanie wieczyste terenu Sadybianki

Szanowny Panie Burmistrzu,

W związku z kwestią terenu Sadybianki przy ul. Okrężnej 73a w Warszawie, przekazanego w użytkowanie wieczyste Ognisku TKKF Sadybianka (w celu prowadzenia działalności sportowej i rekreacyjnej dla dzieci oraz młodzieży, a następnie m.in. dzierżawionego spółce z o.o., czyli wykorzystanego komercyjnie), proszę o wyjaśnienie, czy użytkownik wieczysty wyżej wskazanego terenu wnosi opłatę za użytkowanie wieczyste gruntu zgodnie ze stawką:

  • 1% od całego terenu 5500 m2;
  • 1% od terenu 2000 m2 (który można odnieść do powierzchni kortów);
  • 3% od całego terenu 5500 m2;
  • 3% od terenu 2000 m2 (i jeśli zachodzi ta okoliczność, to czy od reszty terenu nie płaci w ogóle czy od reszty terenu płaci 1%);
  • innej (i jeśli zachodzi ta okoliczność, to w jakiej/jakich i od którego/których terenów)?

Warszawa, dnia 13 II 2018 r.

Witold Wasilewski


[Prawo i Sprawiedliwość]  

Witold Wasilewski

Mądrze i skutecznie

 

Kontakt:
tel. 693 844 303
witold_wasilewski@wp.pl