Interpelacja

w sprawie nieudzielenia pełnej odpowiedzi na interpelację w/s stawki opłaty za użytkowanie wieczyste terenu Sadybianki

Szanowny Panie Burmistrzu,

14 lutego 2018 r. złożyłem interpelację dotyczącą stawki opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. Okrężnej 73a w Warszawie, tj. terenu Sadybianki. Zapytałem, czy użytkownik wskazanej nieruchomości gruntowej wnosi opłatę roczną za użytkowanie wieczyste zgodnie ze stawką 1% czy 3% oraz od jakiego terenu tę opłatę wnosi (5500 m2 - cały teren, 2000 m2 - teren kortowy, inna powierzchnia). W odpowiedzi z 22 lutego 2018 r. uzyskałem tylko informację o wnoszeniu opłaty zgodnie ze stawką 1%.

Nie otrzymałem natomiast odpowiedzi od jakiej powierzchni opłata w stawce 1% jest wnoszona.

W związku z tym proszę o uzupełnienie odpowiedzi, tj. wskazanie od jakiej powierzchni naliczana jest opłata za wieczyste użytkowanie terenu Sadybianki.

Warszawa, dnia 7 III 2018 r.

Witold Wasilewski


[Prawo i Sprawiedliwość]  

Witold Wasilewski

Mądrze i skutecznie

 

Kontakt:
tel. 693 844 303
witold_wasilewski@wp.pl