Interpelacja

w sprawie kosztów budowy w latach 2015-2017 pasów, kontrapasów i ścieżek rowerowych z budżetu partycypacyjnego

Szanowny Panie Burmistrzu,

Proszę o odpowiedź na następujące pytania:

  • ile kosztowała w latach 2015-2017 budowa pasów, kontra-pasów i ścieżek rowerowych, wykonanych z tytułu realizacji na Mokotowie budżetu partycypacyjnego;
  • o ile suma ostatecznie poniesionych w latach 2015-2017 wydatków różni się od nominalnej sumy zgłoszonych i wybranych w budżecie partycypacyjnym projektów budowy pasów, kontrapasów i ścieżek rowerowych;
  • czy z tytułu realizacji w/w projektów, przeznaczonych do wykonania w latach 2015-2017, będą jeszcze ponoszone dalsze koszty w 2018 roku?

Warszawa, dnia 8 III 2018 r.

Witold Wasilewski


[Prawo i Sprawiedliwość]  

Witold Wasilewski

Mądrze i skutecznie

 

Kontakt:
tel. 693 844 303
witold_wasilewski@wp.pl