Interpelacja

w sprawie uporządkowania po zimie i bieżącego dbania o Park Promenada oraz Park Morskie Oko

Szanowny Panie Burmistrzu,

W związku z sygnałami od mieszkańców, zwracam się o zajęcie się przez Urząd Dzielnicy Mokotów i Zarząd Zieleni Miejskiej uporządkowaniem po zimie i wcześniejszych kilkuletnich zaniedbaniach Parków Morskie Oko i Promenada. Wskazane przez mieszkańców działania, które łatwo i szybko można podjąć to:

  1. Uporządkowanie drzewostanu po zimie, m.in. usunięcie złamanej jesienią wierzby (do momentu przygotowania interpelacji nie uprzątniętej). Drzewo stwarza niebezpieczeństwo zwłaszcza dla dzieci (cytuję mieszkańca proszącego o nie ujawnianie danych osobowych: "grające w piłkę często bawią się koło niej i naprawdę brakuje chyba wyobraźni zarządowi dzielnicy, bo o nieszczęście jest bardzo łatwo, gdyby taka wielka wierzba upadła na dziecko").
  2. Wymiana koszy na śmiecie. Kosze są stare, bardzo często bez wkładów, co przyczynia się do tego, że śmiecie lądują na zewnątrz. Wkładane są czasami worki plastikowe, ale szybko rwą się porwane.
  3. W celu bieżącego utrzymania estetyki konieczne jest po prostu sprzątanie parków. Tymczasem alejki nie są zamiatane, na jesieni czasem ktoś przyjedzie z dmuchawami, ale stare liście i tak zalegają w przestrzeni parkowej, m.in. na chodnikach i wzdłuż nich, mieszając się z wypadającymi z koszy bądź wyrzucanymi nie do koszy śmieciami. Problem rozwiązałby:
    1. regularne sprzątanie parku, w tym alejek,
    2. częstsze wypróżnianie koszy na śmiecie.

Warszawa, dnia 16 IV 2018 r.

Witold Wasilewski


[Prawo i Sprawiedliwość]  

Witold Wasilewski

Mądrze i skutecznie

 

Kontakt:
tel. 693 844 303
witold_wasilewski@wp.pl