Interpelacja

w sprawie obrony przed intensyfikacją zabudowy terenu przy ulicach Karczocha i Śródziemnomorskiej

Szanowny Panie Burmistrzu,

Proszę o ochronę przed intensyfikacją zabudowy obszaru A3 MWU w granicach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Patkowskiego, zgodnie z rysunkiem z marca 2018 r. Na tym obszarze, położonym u zbiegu ulic Śródziemnomorskiej i Karczocha (po jej wschodniej stronie) oraz Al. Wilanowskiej, dominuje obecnie zieleń, wśród której znajdują się małe budynki jednokondygnacyjne.

Pomimo formułowanych wniosków oraz starań mieszkańców, aby sąsiedniej do w/w terenu działki nie zabudowywać budynkiem wielokondygnacyjnym lub ograniczyć jego wysokość do kilku kondygnacji, powstaje tam kilkunastopiętrowy gmach mieszkalny. Po jego oddaniu do użytku, ulegną pogorszeniu warunki życia dotychczasowych mieszkańców Stegien Południowych, powstaną trudności z parkowaniem samochodów, utrudniony będzie wyjazd z osiedla.

Budowa kolejnego wielokondygnacyjnego budynku, z obsługą od ul. Śródziemnomorskiej lub ul. Karczocha, pogorszy sytuację komunikacyjną rejonu, przez który biegnie ruch ze Stegien, Sadyby, Wilanowa i innych obszarów. Ulicą Śródziemnomorską przebiega, zwłaszcza w godzinach rannych, intensywny ruch, który blokuje się na wysokości ul. Karczocha, w zawiązku z niemożnością skręcenia w tę krótką ulicę. Ulica Karczocha jest wypełniona samochodami w związku utrudnionym skrętem z tej ulicy w Al. Wilanowską, która korkuje się przed Al. W. Sikorskiego.

W tej sytuacji zabudowanie działki przy ul. Karczocha, spowoduje dalsze utrudnienia w ruchu. W zator na ul. Śródziemnomorskiej, ul. Karczocha i Al. Wilanowskiej będą starali się włączyć kierowcy z nowego budynku, wyjazdem na ul. Śródziemnomorską lub na ul. Karczocha, na którą to uliczkę obecnie jest wyjazd z posesji (mało prawdopodobne, aby powstał wyjazd wprost do Al. Wilanowskiej, przez ścieżkę rowerową).

Zwracam się, aby Zarząd Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy wnioskował, w trybie takim jakim formułuje inne uwagi, o niedopuszczenie zabudowy wielokondygnacyjnej na terenie położonym przy ulicach Karczocha i Śródziemnomorskiej.

Warszawa, dnia 4 VI 2018 r.

Witold Wasilewski


[Prawo i Sprawiedliwość]  

Witold Wasilewski

Mądrze i skutecznie

 

Kontakt:
tel. 693 844 303
witold_wasilewski@wp.pl