Interpelacja

w sprawie planowanego parkingu przy ul. Orzyckiej

Szanowny Panie Burmistrzu,

W związku z deficytem miejsc parkingowych w wielu rejonach Warszawy podjęta została inicjatywa budowy dostępnych dla mieszkańców parkingów podziemnych. Wśród kilku planowanych lokalizacji znalazła się ul. Orzycka w Dzielnicy Mokotów.

Potrzebne, choć spóźnione, działania na rzecz zwiększenia miejsc parkingowych stały się jednak - zgodnie z informacjami uzyskanymi od mieszkańców - obiektem manipulacji. Parking miał być z założenia parkingiem podziemnym, tak przedstawiano to mieszkańcom i radnym, a warszawskie media idąc za sygnałami z ratusza, oznajamiały np. że miasto wybiera lokalizacje, gdzie powstaną podziemne parkingi dla samochodów. Tymczasem mieszkańcy rejonu ul. Orzyckiej alarmują, że przy tej ulicy ma powstać nie parking podziemny, a sięgający wzwyż sześciu kondygnacji.

Proszę o wyjaśnienie, do jakiej wysokości ma sięgać parking przy ul. Orzyckiej?

Brak jasnych, łatwo dostępnych informacji w tej sprawie jest tym bardziej bulwersujący, że władze miasta zarządziły już konsultacje w tej sprawie.

Równocześnie zwracam się do Zarządu Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, aby dopilnował zrealizowania parkingu przy ul. Orzyckiej, jeśli taka będzie wola mieszkańców, w sposób wcześniej deklarowany, jako parkingu podziemnego, a nie jako wielopoziomowego parkingu naziemnego.

Warszawa, dnia 13 VI 2018 r.

Witold Wasilewski


[Prawo i Sprawiedliwość]  

Witold Wasilewski

Mądrze i skutecznie

 

Kontakt:
tel. 693 844 303
witold_wasilewski@wp.pl