Interpelacja

w sprawie przeprowadzenia konkursu na dyrektora SP 191

Szanowny Panie Burmistrzu,

zwracam się o przeprowadzenie konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 191 im. Józefa Ignacego Kraszewskiego przy ul. Bokserskiej 30 w Warszawie.

Powodem jest utrata zaufania rodziców uczniów do osoby pełniącej aktualnie funkcję dyrektora, wyrażona m.in. w uchwale Rady Rodziców.

W sprawie tej zwracali się już wcześniej do Burmistrza Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy i Biura Edukacji m.st. Warszawy radni oraz związkowcy.

Warszawa, dnia 21 VI 2018 r.

Witold Wasilewski


[Prawo i Sprawiedliwość]  

Witold Wasilewski

Mądrze i skutecznie

 

Kontakt:
tel. 693 844 303
witold_wasilewski@wp.pl