Interpelacja

w sprawie kortów na Sadybiance

Szanowny Panie Burmistrzu,

Czy właściwy Konserwator Zabytków wydał zgodę na budowę trzech kortów tenisowych na Sadybiance przy ul. Okrężnej 73a?

Czy wszystkie trzy korty tenisowe wybudowane na Sadybiance posiadają wymagane zgody Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla m.st. Warszawy, dopuszczające je do użytkowania?

Warszawa, dnia 24 IX 2018 r.

Witold Wasilewski


[Prawo i Sprawiedliwość]  

Witold Wasilewski

Mądrze i skutecznie

 

Kontakt:
tel. 693 844 303
witold_wasilewski@wp.pl