Interpelacja

w sprawie gruntów osiedla Idzikowskiego

Szanowny Panie Burmistrzu,

Zwracam się o informację o aktualnym stanie gruntów osiedla Idzikowskiego, zlokalizowanego pomiędzy ul. mjr Ludwika Idzikowskiego, Al. Wincentego Witosa i ul. Czerniakowską, z uwzględnieniem odpowiedzi na:

  • czy do tego terenu wysunięte zostały roszczenia reprywatyzacyjne, a jeśli tak, to do których jego części i z czyjej strony?
  • czy MSM "Energetyka" występowała do organów samorządu warszawskiego z wnioskami dotyczącymi kwestii własności terenu na którym posadowione są budynki spółdzielczego Os. Idzikowskiego? Jeśli tak, to kiedy i czego dotyczyły te wnioski?

Warszawa, dnia 24 IX 2018 r.

Witold Wasilewski


[Prawo i Sprawiedliwość]  

Witold Wasilewski

Mądrze i skutecznie

 

Kontakt:
tel. 693 844 303
witold_wasilewski@wp.pl