Interpelacja

w sprawie niektórych gruntów Osiedla Stegny Południe

Szanowny Panie Burmistrzu,

w pośrednim nawiązaniu do interpelacji dotyczących gruntów osiedla Stegny Północ, proszę odpowiedź na poniższe pytania.

Czy wszystkie budynki Osiedla Stegny Południe MSM "Energetyka" (zlokalizowanego pomiędzy ul. Jana III Sobieskiego, ul. Śródziemnomorską i ul. Św. Bonifacego) posadowione są na gruncie objętym umową w formie aktu notarialnego o przekazanie w użytkowanie wieczyste terenu?

Jeśli część gruntów Os. Stegny Południe nie została objęta umową wieczystego użytkowania, to które są to grunty i jaka jest przyczyna braku takiej umowy?

Warszawa, dnia 24 IX 2018 r.

Witold Wasilewski


[Prawo i Sprawiedliwość]  

Witold Wasilewski

Mądrze i skutecznie

 

Kontakt:
tel. 693 844 303
witold_wasilewski@wp.pl