Stanowisko Prawa i Sprawiedliwości w sprawie budowy Szpitala Południowego

wniesione przez radnych pod obrady Rady Dzielnicy Mokotów M. St. Warszawy dn. 1 VII 2008 r.

Rada Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy wyraża zaniepokojenie brakiem jakichkolwiek postępów w pracach nad projektem i budową Szpitala Południowego.

Rada Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy zwraca się do Prezydenta m.st. Warszawy o upublicznienie wszystkich materiałów i dokumentów potwierdzających dobrą wolę m.st. Warszawy zrealizowania tej inwestycji. Przypominamy, że 26 czerwca 2007 roku Rada Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy przyjęła stanowisko, w którym "uznając dotychczasowe działania władz Warszawy zwróciła się do Prezydenta m.st. Warszawy o przyśpieszenie (...) budowy Szpitala Południowego", zaś Dyrektor Biura Polityki Zdrowotnej Urzędu m. st. Warszawy, Pani Elżbieta Wierzchowska, zapewniała wówczas, że "prace projektowe tej inwestycji ruszyły w dość dużym tempie" a decyzja w sprawie lokalizacji szpitala "będzie podjęta bardzo szybko". Najwyższy czas, aby dowiedzieć się, jakie rzeczywiste działania zmierzające do realizacji tej inwestycji zostały podjęte przez ostatni rok.

Rada Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy zwraca się z apelem do Prezydenta m.st. Warszawy, aby w planach wskazania ewentualnej lokalizacji zostały uwzględnione również wolne i niezagospodarowane tereny Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy.

 

Projekt klubu PIS został przyjęty na Sesji Rady Dzielnicy Mokotów w dniu 1 lipca 2008 r.[Prawo i Sprawiedliwość]  

Witold Wasilewski

Mądrze i skutecznie

 

Kontakt:
tel. 693 844 303
witold_wasilewski@wp.pl