Stanowisko Klubu Radnych "Prawa i Sprawiedliwości"
w Radzie Dzielnicy Mokotów

w sprawie złego przygotowania przez Zarząd Dzielnicy Mokotów M. St. Warszawy przeniesienia sześciolatków z przedszkoli do szkół oraz łamania praw rodziców.

Klub Radnych "Prawa i Sprawiedliwości" w Radzie Dzielnicy Mokotów apeluje do Zarządu Dzielnicy Mokotów M. St. Warszawy o rezygnację z likwidacji większości "zerówek" w mokotowskich przedszkolach. Przy podejmowaniu decyzji o przenoszeniu grup sześciolatków z przedszkoli do szkół respektować należy opinię Rodziców sześciolatków. Konieczność wycofania się - na żądanie Rodziców - z projektów likwidacji w roku szkolnym 2009/2010 przedszkolnych grup sześciolatków wynika z zagwarantowanego Rodzicom sześciolatków prawa wyboru miejsca edukacji ich dzieci - w przedszkolu lub szkole. Równocześnie mokotowski Klub Radnych PiS wyraża sprzeciw wobec metod realizacji tzw. reformy edukacji dzieci sześcioletnich przez Panią Prezydent M. St. Warszawy i Zarząd Dzielnicy Mokotów, który prowadzi do łamania prawa Rodziców do decydowania o losie własnych dzieci.

 

[stanowisko z dnia 18 lutego 2009 r.][Prawo i Sprawiedliwość]  

Witold Wasilewski

Mądrze i skutecznie

 

Kontakt:
tel. 693 844 303
witold_wasilewski@wp.pl