Stanowisko Klubu Radnych "Prawa i Sprawiedliwości"
w Radzie Dzielnicy Mokotów

przeciwko pozbawieniu placówek oświatowych decydowania o wypracowanych środkach własnych

Klub Radnych "Prawa i Sprawiedliwości" w Radzie Dzielnicy Mokotów sprzeciwia się pozbawieniu - placówek oświatowych na Mokotowie - prawa do dysponowania wypracowanymi przez nie środkami własnymi. Zgromadzone z wielkim poświęceniem w szkołach i innych placówkach pieniądze powinny zostać wykorzystane na cele wcześniej zamierzone przez ich dyrektorów i rodziców. Odbieranie placówkom dysponowania zaoszczędzonymi środkami, przy przeświadczeniu dyrektorów o możliwości ich wydania na ustalone określone cele w roku budżetowym 2011, stanowi jaskrawy przykład zmiany reguł postępowania w trakcie gry. Podważa to społeczne zaufanie do działań administracji samorządowej i wiarę w sens racjonalnego oszczędzania wypracowanych środków.

Postępowanie Zarządu Dzielnicy Mokotów jest szczególnie niezrozumiałe, zwłaszcza w sytuacji, gdy wszystkie inne Dzielnice Miasta Stołecznego Warszawy pozostawiły placówkom oświatowym prawo dysponowania zaoszczędzonymi przez nie środkami własnymi. Dyskryminuje to oświatę mokotowską i rodziców, ponieważ uniemożliwia mokotowskim placówkom wykorzystanie na zaplanowane cele uzbieranych pieniędzy w terminie do 30 czerwca 2011 r., na co pisemną zgodę wyraził skarbnik miasta.

Z powyższego aż nadto widoczne jest, że Zarząd Dzielnicy Mokotów wyróżnia się spośród pozostałych Dzielnic m.st. Warszawy tym, że w ogóle nie rozumie sensu ustawy o samorządzie gminnym.

W związku z powyższym wyrażamy negatywną opinię wobec wniesionego przez Zarząd Dzielnicy projektu uchwały włączającej środki własne placówek do planów wydatków, w większości narzuconych tym placówkom wbrew ich woli.

W imieniu Klubu Radnych PiS
Remigiusz Grodecki (przewodniczący Klubu)
Witold Wasilewski (wiceprzewodniczący Rady)

[stanowisko z dnia 19 kwietnia 2011 r.][Prawo i Sprawiedliwość]  

Witold Wasilewski

Mądrze i skutecznie

 

Kontakt:
tel. 693 844 303
witold_wasilewski@wp.pl