Apel

przeciwko likwidacji ognisk pracy pozaszkolnej na Mokotowie

Warszawa, 7 II 2012 r.

Szanowni Państwo!

W związku z podjęciem w dniu 31 stycznia 2012 r. przez Radę Dzielnicy Mokotów - pomimo sprzeciwu mojego i pozostałych radnych z klubu PiS - uchwały o wniesieniu pod obrady Rady Miasta Stołecznego Warszawy projektów:

  • likwidacji Ogniska Pracy Pozaszkolnej,
    ul. Sobieskiego 68
  • likwidacji Ogniska Pracy Pozaszkolnej przy Szkole Podstawowej nr 212 w Warszawie,
    ul. Czarnomorska 3

zwracam się do Państwa z prośbą o poparcie Petycji w obronie ognisk, którą skierujemy do Rady Warszawy. Rada Warszawy podejmie ostateczną decyzję w sprawie likwidacji bądź ocalenia obu ognisk.

Obie placówki funkcjonują na Dolnym Mokotowie od kilkudziesięciu lat i trwale wpisały się w życie wielu pokoleń wychowanków. Większość zajęć prowadzą nauczyciele zatrudnieni w szkołach. Jest to zgodne ze statutem OPP i nie stoi w sprzeczności z decyzjami władz dzielnicy, podejmowanymi od wielu lat. Od wielu lat placówki realizują programy rozwijające umiejętności, uzdolnienia i zainteresowania uczniów oraz wychowanków. Nie ma na Dolnym Mokotowie placówek oświatowych, które zapewniłyby tak wszechstronny i różnorodny program edukacyjny dla dzieci i młodzieży. W bieżącym roku szkolnym w zajęciach w obu placówkach uczestniczy 769 osób. Dzieci i młodzież ma możliwość uczestniczenia w zajęciach bezpłatnie, co jest szczególnie istotne dla rodzin o niskich dochodach.

Wszystkich chcących pomóc w akcji, proszę o kontakt na mój numer telefonu bądź na adres email podany na niniejszej stronie.

Z poważaniem

Witold Wasilewski
/Radny Mokotowa/

Petycja do pobrania[Prawo i Sprawiedliwość]  

Witold Wasilewski

Mądrze i skutecznie

 

Kontakt:
tel. 693 844 303
witold_wasilewski@wp.pl