List do Rodziców z Mokotowa

Warszawa, dn. 1 września 2012 r.

Szanowni Państwo,

za nami bardzo trudny rok szkolny 2011/2012. Na Mokotowie zaznaczył się on m. in. cięciem wydatków na inwestycje oświatowe oraz likwidacją w wielu szkołach stołówek szkolnych. Destrukcja sytemu żywienia dzieci została przeforsowana przez rządzącą na Mokotowie i w Warszawie większość wbrew zdecydowanym sprzeciwom Rodziców i części radnych Mokotowa. Paradoksem było, że władze samorządowe na Mokotowie, zdominowane przez partię mieniącą się obywatelską, wykorzystały do przeprowadzenia szkodliwych zmian - wbrew opinii obywateli, rodziców uczniów - słabość samorządu i struktur obywatelskich.

Rozpoczynamy nowy rok szkolny 2012/2013. Złe zarządzanie budżetem Warszawy już dziś skutkuje daleko idącymi zmianami w finansach oświaty. Burmistrz Dzielnicy Mokotów forsuje obniżenie dodatków motywacyjnych dla nauczycieli. Zagrożony jest poziom finansowania szkół publicznych na Mokotowie.

W szkołach ponadpodstawowych w życie wchodzą kolejne zmiany w programowe, prowadzą one do destrukcji nauczania przedmiotów humanistycznych, zwłaszcza historii.

W sytuacji w jakiej znalazła się stołeczna i polska oświata jednym z niewielu jasnych punktów jest rosnąca aktywność świadomych swoich praw Rodziców. Dobrym instrumentem obrony ważnych interesów społecznych i egzekwowania formalnie niemałych, ale często nie respektowanych, praw Rodziców, są szkolne Rady Rodziców.

W związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego wszystkim Rodzicom zainteresowanym pracą na rzecz swojej społeczności szkolnej, m. in. w Radach Rodziców, proponuję poradnik "Rodzice. Partnerzy i Sprzymierzeńcy", stanowiący pomoc w skutecznym działaniu powoływanych przez Państwa Rad Rodziców, w tym korzystanie z wszystkich praw przysługujących Rodzicom.

Zakup poradnika sfinansowałem z moich prywatnych środków, wszystkich zainteresowanych proszę o kontakt pod wskazanym poniżej telefonem.

Życzę Państwu wiele radości i satysfakcji ze szkolnych i pozaszkolnych sukcesów dzieci w nowym roku szkolnym.

Z wyrazami szacunku

dr Witold Wasilewski
/Radny Mokotowa, członek Komisji Oświaty/

Wszystkich mieszkańców Mokotowa zapraszam na moje dyżury:

  • w każdy pierwszy czwartek miesiąca w godz. 17 - 18.30 w Szkole Podstawowej nr 212 przy ul. Czarnomorskiej na Stegnach /pokój 47/
  • lub w innym dogodnym dla Państwa terminie w Wydziale Obsługi Rady Dzielnicy przy ul. Rakowieckiej 25/27, po uzgodnieniu telefonicznym pod numerem stacjonarnym 22 56 51 428 /sekretariat Rady/ lub 0 694 106 624 /telefon prywatny/.


[Prawo i Sprawiedliwość]  

Witold Wasilewski

Mądrze i skutecznie

 

Kontakt:
tel. 693 844 303
witold_wasilewski@wp.pl