Stanowisko Klubu Radnych "Prawa i Sprawiedliwości"
w Radzie Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy

w obronie poziomu dodatków motywacyjnych dla nauczycieli na Mokotowie

Klubu Radnych "Prawa i Sprawiedliwości" w Radzie Dzielnicy Mokotów opowiada się za wypłacaniem - w okresie od 1 września 2012 r. do 31 sierpnia 2014r. - dodatków motywacyjnych dla nauczycieli na Mokotowie na poziomie zgodnym ze średnią dla m.st. Warszawy, czyli nie mniej niż 450 zł średnio na etat.

Klub PiS wzywa Zarząd Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy do natychmiastowego wykonania Uchwały Nr XXXIX/ 1036/2012 Rady Warszawy z dnia 5 lipca 2012 r. tj. umowy pomiędzy władzami miasta a związkami zawodowymi i do rozpoczęcia bez zbędnej zwłoki wypłat dodatków motywacyjnych dla nauczycieli w wysokości średnio 450 zł na etat. Ponadto Klub wyraża swój sprzeciw wobec tego typu praktykom lekceważenia prawa i wzywa Zarząd do stosowania prawa zgodnie z jego celem społeczno-gospodarczym.

Arbitralna decyzja aktualnych włodarzy dzielnicy, ograniczająca wysokość dodatków motywacyjnych, stanowi jaskrawy przejaw nieliczenia się z potrzebami oświaty i w szczególny sposób dyskryminuje nauczycieli na Mokotowie. Klub protestuje przeciwko poszukiwaniu oszczędności w wydatkach kosztem wynagradzania nauczycieli, a zwłaszcza tych, którzy w trudnym procesie dydaktycznym osiągają wyróżniające się wyniki i przyczyniają się w ten sposób do wysokiego poziomu nauczania, co Zarząd ustawicznie podkreśla na publicznych spotkaniach z nauczycielami, a z drugiej strony ten sam Zarząd podejmuje decyzje krzywdzące i dyskryminujące nauczycieli.

Warszawa, dnia 26 września 2012 r.

Projekt stanowiska opracowali radni Witold Wasilewski i Remigiusz Grodecki


[Prawo i Sprawiedliwość]  

Witold Wasilewski

Mądrze i skutecznie

 

Kontakt:
tel. 693 844 303
witold_wasilewski@wp.pl