Stanowisko Klubu Radnych "Prawo i Sprawiedliwość"
w Radzie Dzielnicy Mokotów M. St. Warszawy

w sprawie zmian zasad organizacji roku szkolnego 2013/2014

Klub Radnych "Prawo i Sprawiedliwość" wyraża dezaprobatę wobec opracowanych przez władze Miasta Stołecznego Warszawy nowych zasad organizacji roku szkolnego 2013/2014. Realizacja założeń zawartych w wytycznych Biura Edukacji Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy pt. Zasady organizacji pracy przedszkoli i szkół prowadzonych przez M. St. Warszawę w roku szkolnego 2013/2014, których istotę stanowi ograniczenie środków przeznaczanych na szkoły i przedszkola, m. in. poprzez określenie nowych wskaźników liczebności uczniów i kadry, będzie równoznaczne z degradacją warszawskiej oświaty.

W związku z nową organizacją zwiększy się przeciętna wielkość klas szkolnych i grup przedszkolnych, utrudniony będzie dostęp do konkretnych placówek w których rodzice chcą umieścić swoje dzieci, dojść może do łącznia w jednych klasach sześciolatków i siedmiolatków. Nastąpi pogorszenie warunków pracy w oświacie, m. in. redukcja etatów, co skutkować będzie obniżeniem poziomu nauczanie w placówkach oświatowych Warszawie. Równocześnie powstanie groźba wyraźnego pogorszenia zakresu opieki nad dziećmi w prowadzonych przez warszawski samorząd placówkach oświatowych.

Klub Radnych "Prawo i Sprawiedliwość" protestuje przeciwko wprowadzaniu nowych zasad organizacji pracy przedszkoli i szkół na Mokotowie i zwraca się o poparcie tego stanowiska w formie własnych stanowisk przez Radę Dzielnicy Mokotów i Zarząd Dzielnicy Mokotów M. St. Warszawa.

Warszawa, dn. 20 maja 2013 r.

Autor: Witold Wasilewski


[Prawo i Sprawiedliwość]  

Witold Wasilewski

Mądrze i skutecznie

 

Kontakt:
tel. 693 844 303
witold_wasilewski@wp.pl