Oświadczenie Klubu Prawa i Sprawiedliwości

w sprawie bojkotu Sesji Rady przez Radnych PO

Dziś radni Platformy Obywatelskiej w Radzie Dzielnicy Mokotów swoją nieobecnością uniemożliwili prace XLIII sesji Rady. Ich bojkot połączony z demonstracyjnym lekceważeniem obowiązków to nie pierwszy taki przypadek.

17 maja br. radni PO w ten sam sposób uniemożliwili prace LV sesji Rady m.st. Warszawy, która na wniosek radnych PiS miała obradować na temat uchwały dotyczącej m.in. wysokości opłat za wywóz śmieci oraz przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów.

Natomiast 4 lata temu radni PO i lewicy (LiD) w ten sam sposób uniemożliwili prace XXXVIII sesji Rady Dzielnicy Mokotów, która na wniosek radnych PiS miała obradować na temat planów przeniesienia 6-latków z zerówek przedszkolnych do szkół podstawowych.

Dzisiejsza sesja została zwołana na wniosek radnych PiS, by obradować w sprawie ogłoszonych przez Biuro Edukacji Publicznej m.st. Warszawy "Zasad organizacji pracy mokotowskich przedszkoli i szkół prowadzonych przez m.st. Warszawę w roku szkolnym 2013/2014".

Zasady te przewidują m.in. znaczące oszczędności w nakładach na edukację, w tym ograniczenie godzin dydaktycznych dla dzieci w przedszkolach i limitowanie zajęć specjalistycznych dla przedszkolaków niepełnosprawnych. W związku z nową organizacją pogorszą się warunki pracy w publicznych szkołach i przedszkolach stolicy, co doprowadzi do obniżenia poziomu nauczania i bezpieczeństwa dzieci. Może też zwiększyć się przeciętna liczebność klas szkolnych i grup przedszkolnych oraz może dochodzić do łączenia w jednych klasach sześciolatków i siedmiolatków.

Przeciwko wdrożeniu tych zasad protestują i o wycofanie ich zabiegają rodzice, nauczyciele, dyrektorzy, oświatowe związki zawodowe i warszawiacy krytyczni wobec polityki Prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz oraz organizacje pozarządowe i Rzecznik Praw Obywatelskich.

Radny jest obowiązany brać udział w pracach Rady Dzielnicy i jej komisji - mówi § 15 ust. 2 Statutu Dzielnicy. Radni otrzymują diety za pracę, a nie za samo tylko bycie radnym. Nic nie usprawiedliwia nieobecności na sesji Radnych z Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej.

Warszawa, 28 maja 2013 r.[Prawo i Sprawiedliwość]  

Witold Wasilewski

Mądrze i skutecznie

 

Kontakt:
tel. 693 844 303
witold_wasilewski@wp.pl