Stanowisko Klubu Radnych "Prawo i Sprawiedliwość"
w Radzie Dzielnicy Mokotów M. St. Warszawy

dotyczące wstępnego projektu Załącznika Dzielnicy Mokotów do Uchwały Budżetowej m.st. Warszawy na rok 2014

Przedstawiony do zaopiniowania przez Prezydenta m.st. Warszawy projekt załącznika Dzielnicy Mokotów na rok 2014 nie zapewnia pokrycia koniecznych bieżących wydatków dzielnicy i oznacza pogłębienie zapaści inwestycyjnej na Mokotowie.

Miasto Warszawa nie potrafi poradzić sobie z fatalnymi dla stolicy skutkami kryzysu gospodarczego kraju i zapaści finansów państwa. Na sytuację budżetową Warszawy bardzo negatywny wpływ ma narastające w ostatnich latach zadłużenie wygenerowane przez koalicję rządzącą miastem. Całkowicie chybione okazały się prognozy rozwojowe, co przyczyniło się do powstania olbrzymiego długu, którego skutki bardzo ograniczają budżet Miasta. Bardzo wyraźne ujawnienie się tego fatalnego stanu rzeczy diagnozowaliśmy już w naszym stanowisku do budżetu na rok 2012. Warszawa tonie w długach, a mieszkańcy Warszawy nie wiedzą gdzie znikają ich niemałe podatki. Kryzys budżetu miasta wprost przekłada się na załączniki dzielnicowe, w tym - co budzi nasze zdumienie i bardzo silny sprzeciw - po raz kolejny w pierwszym rzędzie na załącznik Mokotowa.

Zaplanowane środki w projekcie załącznika Dzielnicy Mokotów są niewystarczające, aby zapewnić pokrycie wydatków w większości działów załącznika, w tym tych kluczowych z punktu widzenia zadań samorządu i wartościowo największych. Załącznik Mokotowa, zgodnie z wyliczeniami dzielnicowej Komisji Budżetu i Finansów, nie zabezpiecza realizacji zadań Dzielnicy w zakresie wydatków bieżących na sumę 65. 999. 000 zł. M. in. deficyt w zakresie wynagrodzeń pracowników oświaty wynosi 22 703 000 zł, dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych 8. 950. 000 zł, zaliczek dla wspólnot mieszkaniowych 27. 251. 000 zł, ochrony środowiska 740. 000 zł. Listę te można ciągnąć dotyczy ona m. in. sportu i rekreacji, kultury, np. tak potrzebnej mieszkańcom biblioteki. Ponownie budżet nie daje szansy na zdecydowane odwrócenie trendu degradowania zarobków pracowników ZGN. Znowu nie wystarcza pieniędzy na naprawy w szkołach i remonty nawierzchni dróg. Zaznaczyć należy, że przedstawione przez dzielnicowych Komisji Budżetu i Finansów szacunki niedoborów są skromne, np. środki konieczne do utrzymania zieleni miejskiej powinny być większe, co wyraźnie widać przy porównaniu opiniowanego projektu budżetu na 2014 r. z budżetami realizowanymi jeszcze przed kilkoma laty.

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w załączniku dzielnicowym na 2014 r. są rażąco nie wystarczające. Realizacja kilku zadań na sumę 23 377 930 zł, ma się nijak do potrzeb wielkiego Mokotowa. Zaznaczyć należy, że zaplanowane na 2014 r. zadania inwestycyjne obejmują również pozycje, których realizacja ciągną się latami. Lektura ledwie połowy strony na której mieszczą się wszystkie zadania inwestycyjne wielkiej dzielnicy tworzy zatrważający obraz zapaści inwestycyjnej Mokotowa. Mieszkańcy Mokotowa znowu nie doczekają się koniecznej rozbudowy połączeń drogowych czy modernizacji rozpadających się szkół.

Z powodów wyżej przedstawionych Klub Radnych PiS negatywnie opiniuje opracowany przez Prezydenta m. st. Warszawy i przesłany Radzie Dzielnicy Mokotów wstępny projekt załącznika dzielnicowego Mokotowa do budżetu m. st. Warszawy na rok 2014.

Klub Radnych PiS składa wniosek o negatywne zaopiniowanie przez Radę Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy załącznika dzielnicowego do wstępnego projektu uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2014 r., o którym mowa w projekcie uchwały Rady Dzielnicy zawartym w druku 387.

Warszawa, dn. 15 października 2013 r.

W imieniu Klubu Radnych PiS

Witold Wasilewski


[Prawo i Sprawiedliwość]  

Witold Wasilewski

Mądrze i skutecznie

 

Kontakt:
tel. 693 844 303
witold_wasilewski@wp.pl